Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

USB

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  PCL SmartSwitch

 • Av
 • På*

Ange att skrivaren ska växla till PCL-emulering när en utskrift som tas emot via en USB-port kräver det, oberoende av skrivarens standardspråk.

Obs!  Om PCL SmartSwitch är inaktiverat undersöks inte inkommande data och det standardskrivarspråk som är angett på menyn Inställningar används.

  PS SmartSwitch

 • Av
 • På*

Ange att skrivaren ska växla till PS-emulering när en utskrift som tas emot via en USB-port kräver det, oberoende av skrivarens standardspråk.

Obs!  Om PS SmartSwitch är inaktiverat undersöks inte inkommande data och det standardskrivarspråk som är angett på menyn Inställningar används.

  Mac Binary PS

 • Auto*
 • Av

Ställa in skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.

Anmärkningar:

 • När den är konfigurerad som På bearbetar skrivaren PostScript-jobb i binärt råformat från Macintosh-datorer.
 • När den är konfigurerad som Auto bearbetar skrivaren utskriftsjobb från både Windows och Macintosh
 • När den är konfigurerad som Av filtrerar skrivaren PostScript-jobb enligt standardprotokollet.

  Aktivera USB-port

 • Inaktivera
 • Aktivera*

Aktivera USB-standardporten.

Var denna artikel användbar?
Top