Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

HTTP-/FTP-inställningar

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Aktivera HTTP-server

 • Av
 • På*

Öppna Embedded Web Server för att övervaka och hantera skrivaren.

  Aktivera HTTPS

 • Av
 • På*

Konfigurera HTTPS-inställningarna (Hypertext Transfer Protocol Secure).

  Forcera HTTPS-anslutningar

 • Av*

Tvinga skrivaren att använda HTTPS anslutningarna.

  Aktivera FTP/TFTP

 • Av
 • På*

Skicka filer med FTP.

  Lokala domäner

Ange domännamn för HTTP- och FTP-servrarna.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast i Embedded Web Server.

  IP-adress för HTTP-proxy

Konfigurera inställningar för HTTP- och FTP-servrarna.

Obs!  IP-adress för HTTP-proxy och IP-adress för FTP-proxy visas endast i Embedded Web Server.

  IP-adress för FTP-proxy

  HTTP, IP-standardport

 • 1–65535 (80*)

  HTTPS-enhetscertifkat

  FTP, IP-standardport

 • 1–65535 (21*)

  Tidsgräns för HTTP-/FTP-begäran

 • 1–299 (30*)

Ange tidslängden innan serveranslutningen avbryts.

  Återförsök för HTTP-/FTP-begäran

 • 1–299 (3*)

Ange antal återförsök för att ansluta till HTTP-/FTP-servern.

Var denna artikel användbar?
Top