Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

Wi‑Fi Direct

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Aktivera Wi-Fi Direct

 • Av*

Ställ in skrivaren på att ansluta direkt till Wi-Fi-enheter.

Wi-Fi Direct-namn

Ange namnet för Wi-Fi Direct-nätverket.

Wi-Fi Direct-lösenord

Konfigurera lösenord för autentisering och validering av Wi-Fi-användare.

  Visa lösenord på inställningssidan

 • Av
 • På*

Visa Wi‑Fi Direct-lösenordet på nätverksinställningssidan.

  Önskat kanalnummer

 • 1–11
 • Auto*

Ange önskad kanal för Wi-Fi-nätverket.

Gruppägarens IP-adress

Ange gruppägarens IP-adress.

  Godkänn automatiskt tryckknappsbegäran

 • Av*

Godkänn automatiskt begäran om anslutning till nätverket.

Obs!  Det är inte säkert att automatiskt godkänna klienter.

Var denna artikel användbar?
Top