Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

Trådlöst

MenyalternativBeskrivning

Konfigurera via mobilapp

Konfigurera den trådlösa anslutningen med appen Lexmark Mobile Assistant.

  Konfigurera på skrivarpanelen

 • Välj nätverk
 • Lägg till Wi-Fi-nätverk
  • Nätverksnamn
  • Nätverksläge
   • Infrastruktur
  • Trådlöst säkerhetsläge
   • Inaktiverad*
   • WEP
   • WPA2/WPA – Personal
   • WPA2 – Personal

Avgör vilket trådlöst nätverk skrivaren ansluter till.

Obs!  Det här menyalternativet visas som Inställningar för trådlös anslutning i Embedded Web Server.

  Wi-Fi Protected Setup

 • Tryckknappsstartmetod
 • PIN-startmetod

Skapa ett trådlöst nätverk och aktivera nätverkssäkerhet.

Anmärkningar:

 • Med Tryckknappsstartmetod ansluts skrivaren till ett trådlöst nätverk när knapparna på både skrivaren och åtkomstpunkten (trådlös router) trycks in inom en given tidsperiod.
 • Med PIN-startmetod ansluts skrivaren till ett trådlöst nätverk när en PIN-kod på skrivaren anges i de trådlösa inställningarna för åtkomstpunkten.

  Kompatibilitet

 • 802.11b/g/n (2,4 GHz)
 • 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)*
 • 802.11a/n/ac (5 GHz)

Ange den trådlösa standarden för det trådlösa nätverket.

  Trådlöst säkerhetsläge

 • Inaktiverad*
 • WEP
 • WPA2/WPA-Personal
 • WPA2-Personal
 • 802.1x - RADIUS

Ange typen av säkerhet för att ansluta skrivaren till trådlösa enheter.

  WEP autentiseringsläge

 • Auto*
 • Öppna
 • Delad

Ange typen av Wireless Encryption Protocol (WEP) som används av skrivaren.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast när Trådlöst säkerhetsläge är inställt på WEP.

Ange WEP-nyckeln

Ange ett WEP-lösenord för säker trådlös anslutning.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast när Trådlöst säkerhetsläge är inställt på WEP.

  WPA2-Personal

 • AES*

Aktivera trådlös säkerhet genom WPA2.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast när Trådlöst säkerhetsläge är inställt på WPA2-Personal.

Ange PSK

Ange lösenordet för säker trådlös anslutning.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast när Trådlöst säkerhetsläge är inställt på WPA2/WPA-Personal eller WPA2-Personal.

  WPA2/WPA-Personal

 • AES*

Aktivera trådlös säkerhet genom WPA2/WPA.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast när Trådlöst säkerhetsläge är inställt på WPA2/WPA-Personal.

  802.1x krypteringsläge

 • WPA+
 • WPA2*

Aktivera trådlös säkerhet genom 802.1x standard.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast när Trådlöst säkerhetsläge är inställt på 802.1x – Radius.

  IPv4

 • Aktivera DHCP
  • På*
  • Av

Aktivera Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Obs!  DHCP är ett standardprotokoll som möjliggör att en server kan distribuera IP-adresser och konfigurationsinformation dynamiskt till klienter.

  IPv4

 • Ange statisk IP-adress
  • IP-adress
  • Nätmask
  • Gateway

Konfigurera skrivarens statiska IP-adress.

  IPv6

 • Aktivera IPv6
  • På*
  • Av

Aktivera IPv6 i skrivaren.

  IPv6

 • Aktivera DHCPv6
  • Av*

Aktivera DHCPv6 i skrivaren.

  IPv6

 • Stateless Address Autoconfiguration
  • Av
  • På*

Ange att nätverksadaptern ska accepterar automatiska IPv6-adresskonfigurationsposter som tillhandahålls av en router.

  IPv6

 • DNS-adress

Ange DNS-serveradress.

  IPv6

 • Manuellt tilldelad IPV6-adress

Tilldela IPv6-adressen.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast på vissa skrivarmodeller.

  IPv6

 • Manuellt tilldelad IPV6-router

Tilldelar IPv6-routeradressen.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast på vissa skrivarmodeller.

  IPv6

 • Adressprefix
  • 0–128 (64*)

Ange adressprefix.

  IPv6

 • Alla IPv6-adresser

Visa alla IPv6-adresser.

  IPv6

 • Alla IPv6-routeradresser

Visa alla IPv6-routeradresser.

  Nätverksadress

 • UAA
 • LAA

Se nätverksadresserna.

  PCL SmartSwitch

 • På*
 • Av

Ange att skrivaren ska växla automatiskt till PCL-emulering när det krävs för ett utskriftsjobb, oberoende av skrivarens standardspråk.

Obs!  Om PCL SmartSwitch är inaktiverat undersöks inte inkommande data och det standardskrivarspråk som är angett på menyn Inställningar används.

  PS SmartSwitch

 • På*
 • Av*

Ange att skrivaren ska växla automatiskt till PS-emulering när det krävs för ett utskriftsjobb, oberoende av skrivarens standardspråk.

Obs!  Om PS SmartSwitch är inaktiverat undersöks inte inkommande data och det standardskrivarspråk som är angett på menyn Inställningar används.

  Mac Binary PS

 • Auto*
 • Av

Ställa in skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.

Anmärkningar:

 • Med inställningen På bearbetas PostScript-jobb i binärt råformat.
 • Med inställningen Av filtreras utskriftsjobben med standardprotokollet.
Var denna artikel användbar?
Top