Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

SNMP

Obs!  Den här menyn visas endast för nätverksskrivare och för skrivare som är anslutna till skrivarservrar.

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  SNMP-version 1 och 2c

 • Aktiverad
  • Av
  • På*
 • Tillåt SNMP-inmatning
  • Av
  • På*
 • Aktivera PPM MIB
  • Av
  • På*
 • SNMP-gemenskapsnamn

Konfigurera SNMP (Simple Network Management Protocol) version 1 och 2c för att installera drivrutiner och program.

  SNMP version 3

 • Aktiverad
  • Av
  • På*
 • Kontextnamn
 • Ange inloggningsuppgifter för att läsa/skriva
  • Användarnamn
  • Autentiseringslösenord
  • Sekretesslösenord
 • Ange inloggningsuppgifter för att läsa
  • Användarnamn
  • Autentiseringslösenord
  • Sekretesslösenord
 • Autentiseringshashning
  • MD5
  • SHA1*
 • Lägsta autentiseringsnivå
  • Ingen autentisering, ingen sekretess
  • Autentisering, ingen sekretess
  • Autentisering, sekretess*
 • Personuppgiftsalgoritm
  • DES
  • AES-128*

Konfigurera SNMP version 3 för att installera och uppdatera skrivarsäkerhet.

Var denna artikel användbar?
Top