Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

Nätverksöversikt

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Aktiv adapter

 • Auto*
 • Standardnätverk
 • Trådlöst

Ange hur ett nätverk är anslutet.

  Nätverksstatus

Visa skrivarnätverksstatus och -anslutningsinställningar.

  Visa nätverksstatus på skrivaren

 • Av
 • På*

Visa nätverksstatusen på skärmen.

  Hastighet för dubbelsidiga utskrifter

Visa hastigheten för nätverkskortet som är aktivt för närvarande.

  IPv4

Visa IPv4-adresserna.

  Alla IPv6-adresser

Visa alla IPv6-adresser.

  Starta om skrivarservern

 • Start

Återställ alla aktiva nätverksanslutningar till skrivaren.

Obs!  Med den här inställningen tar du bort alla konfigurationsinställningar för nätverket.

  Tidsgräns för nätverksjobb

 • Avaktiverad
 • Aktiverad*

Ställ in hur länge skrivaren ska vänta innan den avbryter ett utskriftsjobb via nätverket.

Obs!  Väntetidsgräns för nätverksjobb visas endast på vissa skrivarmodeller.

  Väntetidsgräns för nätverksjobb

 • 10–255 sekunder (90*)

  Försättsblad

 • Av*

Skriv ut ett försättsblad.

  Aktivera nätverksanslutningar

 • Aktivera*
 • Inaktivera

Aktivera eller inaktivera alla nätverksanslutningar.

  Aktivera LLDP

 • Av*

Aktivera LLDP (Link Layer Discovery Protocol) i skrivaren.

Var denna artikel användbar?
Top