Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

De printer aansluiten op een computer

Controleer voordat u uw computer verbindt of Wi-Fi Direct is geconfigureerd. Zie Wi‑Fi Direct configureren voor meer informatie.

  Voor Windows-gebruikers

 1. Open Printers en scanners en klik vervolgens op Een printer of scanner toevoegen.

 2. Klik op Wi-Fi Direct-printers weergeven en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.

 3. Op het beeldscherm van de printer ziet u de achtcijferige pincode van de printer.

 4. Voer de pincode in op de computer.

 5. Opmerking:  Als het printerstuurprogramma nog niet is geïnstalleerd, downloadt Windows het juiste stuurprogramma.

  Voor Macintosh-gebruikers

 1. Klik op het pictogram Draadloos en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.

  Opmerking:  De tekenreeks DIRECT-xy (waarbij x en y twee willekeurige tekens zijn) wordt toegevoegd vóór de Wi-Fi Direct-naam.

 2. Voer het wachtwoord voor Wi-Fi Direct in.

Opmerking:  Schakel uw computer terug naar het vorige netwerk nadat u de verbinding met het Wi-Fi Direct-netwerk hebt verbroken.

Was dit artikel nuttig?
Top