Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Diversen

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Afdrukmachtiging

 • Uit*
 • Aan

Gebruiker toestaan om af te drukken.

Standaardaanmelding afdrukmachtiging

Geeft de standaardinstellingen weer die de gebruiker gebruikt om af te drukken.

Opmerking:  Deze instelling wordt alleen weergegeven als er een of meer aanmeldmethoden zijn gemaakt.

  Jumper voor opnieuw instellen beveiliging

 • Gasttoegang inschakelen*
 • Geen effect

Gebruikerstoegang tot de printer opgeven.

Opmerkingen:

 • De jumper bevindt zich naast een slotpictogram op de controllerkaart.
 • Gasttoegang inschakelen geeft iedereen toegang tot alle aspecten van de printer.
 • Geen effect kan toegang tot de printer onmogelijk maken als de vereiste beveiligingsgegevens niet beschikbaar zijn.

  Minimale lengte wachtwoord

 • 0-32

De wachtwoordlengte opgeven.

  Weergave van wachtwoord/PIN inschakelen

Toon het wachtwoord of het persoonlijke identificatienummer.

Opmerking:  Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

Was dit artikel nuttig?
Top