Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Configuratiemenu

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  USB-configuratie

 • USB PnP
  • 1*
  • 2

Wijzig de USB-stuurprogrammamodus van de printer om de compatibiliteit met een pc te verbeteren.

  USB-configuratie

 • USB-snelheid
  • Volledig
  • Auto*

Stel in dat de USB-poort op volle snelheid wordt uitgevoerd en schakel de hogesnelheidsfuncties ervan uit.

  Ladeconfiguratie

 • Lade koppelen
  • Automatisch*
  • Uit

De printer zodanig instellen dat de laden dezelfde instellingen hebben voor de papiersoort en het papierformaat.

Opmerking:  Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

  Ladeconfiguratie

 • Bericht invoerlade geplaatst tonen
  • Uit
  • Alleen voor onbekende formaten*
  • Altijd

Een bericht weergeven om papierformaat en -soort na het plaatsen van de lade te kunnen selecteren.

  Ladeconfiguratie

 • A5 laden
  • Korte zijde
  • Lange zijde*

De afdrukstand van de pagina opgeven tijdens het plaatsen van A5-papier.

  Ladeconfiguratie

 • Prompts voor papier
  • Auto*
  • Handmatige papierinvoer

De papierbron zodanig instellen dat de gebruiker moet bijvullen als er een bericht wordt weergegeven om papier te plaatsen.

  Ladeconfiguratie

 • Prompts voor enveloppen
  • Auto*
  • Handmatige envelopinvoer

De papierbron zodanig instellen dat de gebruiker moet bijvullen als er een bericht wordt weergegeven om enveloppen te plaatsen.

  Ladeconfiguratie

 • Actie voor prompts
  • Gebruiker vragen*
  • Doorgaan
  • Huidige gebruiken

De printer zodanig instellen dat meldingen over het wijzigen van papier of enveloppen worden opgelost.

  Rapporten

 • Pagina Menu-instellingen
 • Gebeurtenislog
 • Samenvatting gebeurtenislog

Rapporten afdrukken over de menu-instellingen, status en gebeurtenislogs van de printer.

  Verbruik en tellers van supplies

 • Geschiedenis van supplygebruik wissen

De geschiedenis van supplygebruik, zoals het aantal pagina's en resterende dagen, herstellen naar de fabrieksinstellingen.

  Verbruik en tellers van supplies

 • Verhittingsstation opnieuw instellen
 • ITM opnieuw instellen

Stel de teller opnieuw in nadat u een nieuwe supply hebt geïnstalleerd.

  Printeremulaties

 • PPDS-emulatie
  • Uit*
  • Aan

De printer zodanig instellen dat de PPDS-gegevensstroom wordt herkend en gebruikt.

  Printeremulaties

 • PS-emulatie
  • Aan*
  • Uit

De printer zodanig instellen dat de PS-gegevensstroom wordt herkend en gebruikt.

  Printeremulaties

 • Emulatorbeveiliging
  • Paginatime-out
   • 0-60 (60*)

De paginatime-out tijdens emulatie instellen.

  Printeremulaties

 • Emulatorbeveiliging
  • Emulator opnieuw instellen na taak
   • Uit*
   • Aan

De emulator opnieuw instellen na een afdruktaak.

  Printeremulaties

 • Emulatorbeveiliging
  • Toegang tot printerberichten uitschakelen
   • Aan*
   • Uit

Toegang tot printerberichten tijdens emulatie uitschakelen.

  Afdrukconfiguratie

 • Modus Alleen zwart
  • Uit*
  • Aan

Kleuren afdrukken in grijstinten.

  Afdrukconfiguratie

 • Kleuroverlapping
  • Uit
  • 1
  • 2*
  • 3
  • 4
  • 5

De afgedrukte uitvoer verbeteren om foutieve kleurenregistratie in de printer te compenseren.

  Afdrukconfiguratie

 • Scherpte lettertype
  • 0-150 (24*)

Stel een waarde voor de tekstgrootte in waaronder schermen met hoge frequentie worden gebruikt bij het afdrukken van lettertypegegevens.

Als de waarde bijvoorbeeld 24 is, dan worden er voor alle lettertypes van 24 punten of minder schermen met hoge frequentie gebruikt.

  Werkingen van apparaat

 • Stille modus
  • Uit*
  • Aan

De printer instellen op werking in de Stille modus.

Opmerking:  Door deze instelling aan te zetten worden de prestaties van de printer trager.

  Werkingen van apparaat

 • Paneelmenu's
  • Inschakelen*
  • Uitschakelen

Toegang geven tot de bedieningspaneelmenu's.

  Werkingen van apparaat

 • Veilige modus
  • Uit*
  • Aan

Stel de printer zodanig in dat deze werkt in een speciale modus, waarin deze probeert zo veel mogelijk functionaliteit te bieden, ondanks bekende problemen.

Als deze optie Aan wordt gezet en de duplexmotor bijvoorbeeld niet werkt, zal de printer enkelzijdig printen, zelfs als voor die taak dubbelzijdig printen is ingeschakeld.

Opmerking:  Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

  Werkingen van apparaat

 • Aangepaste status wissen

Wis door de gebruiker ingestelde strings voor de standaard of alternatieve aangepaste berichten.

  Werkingen van apparaat

 • Alle op afstand geïnstalleerde berichten wissen

Wis berichten die extern zijn geïnstalleerd.

Opmerking:  Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

  Werkingen van apparaat

 • Foutschermen autom. tonen
  • Aan*
  • Uit

Toon bestaande foutmeldingen op het scherm nadat de printer gedurende de tijd van de instelling Time-out scherm inactief blijft op het startscherm.

Opmerking:  Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

  Tonerpatch-sensor instellingen

 • Voorkeur kalibratiefrequentie
  • Uitgeschakeld
  • Minste kleuraanpassingen
  • Minder kleuraanpassingen
  • Normaal*
  • Betere nauwkeurigheid
  • Beste nauwkeurigheid

Stel de standaardkalibratiefrequentie in.

  Tonerpatch-sensor instellingen

 • Volledige kalibratie

De volledige kleurkalibratie uitvoeren.

  Tonerpatch-sensor instellingen

 • TPS-informatiepagina afdrukken

Een diagnostische pagina afdrukken met informatie over de kalibratie van de tonerpatchsensor.

Was dit artikel nuttig?
Top