Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

Konfigurationsmeny

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  USB-konfiguration

 • USB PnP
  • 1*
  • 2

Ändra skrivarens USB-drivrutinsläge för att förbättra dess kompatibilitet med en persondator.

  USB-konfiguration

 • USB-hastighet
  • Full
  • Auto*

Ställ in USB-porten på att köra i full hastighet och inaktivera dess höghastighetsfunktioner.

  Magasinkonfiguration

 • Facklänkning
  • Automatisk*
  • Av

Ställ in skrivaren så att den länkar magasin som har samma inställningar för papperstyp och pappersstorlek.

Obs!  Det här menyalternativet finns endast på vissa skrivarmodeller.

  Magasinkonfiguration

 • Visa meddelande om magasininsatsen
  • Av
  • Endast för okända storlekar*
  • Alltid

Visa ett meddelande om val av pappersstorlek och papperstyp när magasinet har satts in.

  Magasinkonfiguration

 • Påfyllning av A5
  • Kortsida
  • Långsida*

Ange sidriktning när du fyller på papper i A5-storlek.

  Magasinkonfiguration

 • Pappersinfo
  • Auto*
  • Manuellt papper

Ange den papperskälla som användaren ska fylla på när ett meddelande visas om att fylla på papper.

  Magasinkonfiguration

 • Kuvertinfo
  • Auto*
  • Manuellt kuvert

Ange den papperskälla som användaren ska fylla på när ett meddelande visas om att fylla på kuvert.

  Magasinkonfiguration

 • Åtgärd för uppmaningar
  • Uppmana användare*
  • Fortsätt
  • Använd aktuellt

Ställ in skrivaren så att den kan lösa meddelanden om att byta papper eller kuvert.

  Rapporter

 • Menyinställningssida
 • Händelselogg
 • Sammanfattning av händelselogg

Skriv ut rapporter om skrivarens menyinställningar, status och händelseloggar.

  Användning av förbrukningsmaterial och räknare

 • Rensa historik för materialanvändning

Återställ historiken för materialanvändning, som antal återstående sidor och dagar, till fabriksinställningar.

  Användning av förbrukningsmaterial och räknare

 • Fixeringsenhet, återställ
 • ITM, återställ

Återställer räknaren efter att nytt förbrukningsmaterial har installerats.

  Skrivaremuleringar

 • PPDS-emulering
  • Av*

Ställ in skrivaren på att känna igen och använda PPDS-dataströmmen.

  Skrivaremuleringar

 • PS-emulering
  • På*
  • Av

Ställ in skrivaren på att känna igen och använda PS-dataströmmen.

  Skrivaremuleringar

 • Emulatorsäkerhet
  • Tidsgräns för sida
   • 0–60 (60*)

Ställ in tidsgräns för sida under emulering.

  Skrivaremuleringar

 • Emulatorsäkerhet
  • Återställ emulator efter jobb
   • Av*

Återställ emulatorn efter ett utskriftsjobb.

  Skrivaremuleringar

 • Emulatorsäkerhet
  • Inaktivera åtkomst till skrivarmeddelande
   • På*
   • Av

Inaktivera åtkomst till skrivarmeddelande under emulering.

  Utskriftskonfiguration

 • Färgspärrläge
  • Av*

Skriv ut färgdokument i gråskala.

  Utskriftskonfiguration

 • Färgsvällning
  • Av
  • 1
  • 2*
  • 3
  • 4
  • 5

Förbättra utskriften genom att kompensera för missanpassning i skrivaren.

  Utskriftskonfiguration

 • Teckensnittsskärpa
  • 0–150 (24*)

Ange ett värde för textens punktstorlek under vilket högfrekvensskärmarna används när teckensnittsdata skrivs ut.

Exempel: Om värdet är 24 använder alla teckensnitt med storleken 24 punkter eller färre högfrekvensskärmarna.

  Enhetsåtgärder

 • Tyst läge
  • Av*

Sätt skrivaren i Tyst läge.

Obs!  Skrivarens prestanda försämras när den här inställningen aktiveras.

  Enhetsåtgärder

 • Panelmenyer
  • Aktivera*
  • Inaktivera

Aktivera åtkomst till kontrollpanelens menyer.

  Enhetsåtgärder

 • Säkert läge
  • Av*

Ställ in skrivaren på ett läge där den försöker fortsätta att tillhandahålla så mycket funktionalitet som möjligt, trots kända problem.

Exempel: Om den angivna inställningen är På och motorn för dubbelsidig utskrift inte fungerar utför skrivaren enkelsidig utskrift av dokumenten även om jobbet är dubbelsidig utskrift.

Obs!  Det här menyalternativet finns endast på vissa skrivarmodeller.

  Enhetsåtgärder

 • Rensa anpassad status

Radera användardefinierade strängar för anpassade meddelanden av typ Standard eller Alternativ.

  Enhetsåtgärder

 • Rensa alla fjärrinstallerade meddelanden

Radera meddelanden som fjärrinstallerats.

Obs!  Det här menyalternativet finns endast på vissa skrivarmodeller.

  Enhetsåtgärder

 • Visa auto. felmeddelanderutor
  • På*
  • Av

Visa befintliga felmeddelanden på skärmen när skrivaren förblir inaktiv på startskärmen under en tidsperiod som motsvarar inställningen Skärmtidsgräns.

Obs!  Det här menyalternativet finns endast på vissa skrivarmodeller.

  Inställning av tonerkorrigeringssensor

 • Inställning av kalibreringsfrekvens
  • Avaktiverad
  • Minst färgjusteringar
  • Färre färgjusteringar
  • Normal*
  • Bättre färgexakthet
  • Bästa färgexakthet

Ställ in förinställd kalibreringsfrekvens.

  Inställning av tonerkorrigeringssensor

 • Full kalibrering

Kör verktyget för fullständig färgkalibrering.

  Inställning av tonerkorrigeringssensor

 • Skriv ut TPS-informationssida

Skriv ut en diagnostiksida som innehåller information om kalibrering av tonerkorrigeringssensorn.

Var denna artikel användbar?
Top