Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

kan inte öppna Embedded Web Server

ÅtgärdJaNej

Steg % s

Kontrollera att skrivaren är på.

Är skrivaren på?

Gå till steg 2.

Slå på skrivaren.

Steg % s

Kontrollera att skrivarens IP-adress är korrekt.

Anmärkningar:

  • Visa IP-adressen på startskärmen.
  • En IP-adress visas som fyra uppsättningar siffror som skiljs åt med punkter, t.ex. 123.123.123.123.

Är skrivarens IP-adress korrekt?

Gå till steg 3.

Ange rätt IP-adress för skrivaren i adressfältet.

Steg % s

Säkerställ att du använder en kompatibel webbläsare:

  • Internet Explorer version 11 eller senare
  • Microsoft Edge
  • Safari version 10 eller senare
  • Google Chrome version 60 eller senare
  • Mozilla Firefox version 54 eller senare

Har du en kompatibel webbläsare?

Gå till steg 4.

Installera en kompatibel webbläsare.

Steg % s

Kontrollera att nätverksanslutningen är aktiv.

Fungerar nätverksanslutningen?

Gå till steg 5.

Kontakta administratören.

Steg % s

Kontrollera att kabelanslutningarna till skrivaren och skrivarservern sitter ordentligt. Mer information finns i dokumentationen som levererades med skrivaren.

Är alla kablar ordentligt anslutna?

Gå till steg 6.

Säkra kabelanslutningarna.

Steg % s

Kontrollera att webbproxyservrarna är avaktiverade.

Är webbproxyservrarna avaktiverade?

Gå till steg 7.

Kontakta administratören.

Steg % s

Öppna Embedded Web Server.

Öppnades Embedded Web Server?

Problemet är löst.

Kontakta kundsupport.

Var denna artikel användbar?
Top