Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Obnovenie počítadiel používania spotrebného materiálu

  1. Na ovládacom paneli prejdite na:

    Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka Konfigurácia > Počítadlá používania spotrebného materiálu

    V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  2. Vyberte počítadlo spotrebného materiálu, ktoré chcete obnoviť.

Výstraha – Riziko poranenia:  Spotrebný materiál a súčasti bez zmluvy o programe vrátenia môžu byť obnovené a repasované. Záruka výrobcu sa však nevzťahuje na škody spôsobené neoriginálnymi spotrebnými materiálmi alebo súčasťami. Obnovenie nastavenia počítadiel pre spotrebný materiál alebo súčiastky bez správneho repasovania môže poškodiť tlačiareň. Po obnovení nastavení počítadla spotrebného materiálu alebo súčiastok môže tlačiareň zobrazovať chybové hlásenie, ktoré označuje prítomnosť obnovenej položky.

Pomohol vám tento článok?
Top