Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Výmena vyzdvihovacích koliesok

 1. Vypnite tlačiareň.

 2. Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a potom z tlačiarne.

 3. Otvorte predné dvierka a pevne ich zatlačte nadol.

 4. Vytiahnite zásobník tlačových kaziet.

 5. Aby ste sa vyhli znečisteniu tonerom, položte hárok papiera na vrch zásobníka tlačových kaziet a potom vložte zásobník tlačových kaziet.

 6. Zatvorte predné dvierka.

 7. Vyberte zásobník.

 8. Vyberte fľašu na odpadový toner.

  Poznámka:  Aby sa predišlo rozsypaniu tonera, fľašu umiestnite do vzpriamenej polohy.

 9. Umiestnite tlačiareň nabok.

 10. Demontujte použité vyzdvihovacie kolieska.

 11. Vybaľte nové vyzdvihovacie kolieska.

  Poznámka:  Aby sa predišlo znečisteniu, uistite sa, že máte čisté ruky.

 12. Vložte nové vyzdvihovacie kolieska.

 13. Umiestnite tlačiareň do pôvodnej polohy a potom vložte nádobu na odpadový toner.

 14. Vložte zásobník.

 15. Otvorte predné dvierka a pevne ich zatlačte nadol.

 16. Vytiahnite zásobník tlačových kaziet.

 17. Vyberte papier a potom vložte zásobník tlačových kaziet.

 18. Zatvorte predné dvierka.

 19. Napájací kábel pripojte k tlačiarni a potom do elektrickej zásuvky.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

 20. Zapnite tlačiareň.

Pomohol vám tento článok?
Top