Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

Præferencer

Element i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Displaysprog

 • [Liste over sprog]

Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på.

  Land/område

 • [Liste over lande eller regioner]

Identificer landet eller regionen, som printeren er konfigureret til at fungere i.

  Kør installation

 • Nej*
 • Ja

Kør opsætningsguiden.

  Tastatur

 • Tastaturtype
  • [Liste over sprog]

Vælg et sprog som en tastaturtype.

Bemærkninger:

 • Alle værdierne for Tastaturtype vises muligvis ikke eller kræver muligvis specialhardware for at blive vist.
 • Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.

  Viste oplysninger

 • Vis tekst 1 (IP-adresse*)
 • Vis tekst 2 (dato/klokkeslæt*)
 • Tilpasset tekst 1
 • Tilpasset tekst 2

Angiv oplysningerne, der skal vises på startskærmen.

  Dato og klokkeslæt

 • Konfigurer
  • Aktuel dato og klokkeslæt
  • Indstil dato og klokkeslæt manuelt
  • Datoformat (MM‑DD‑ÅÅÅÅ*)
  • Klokkeslætsformat (12 timer A.M./P.M.*)
  • Tidszone (GMT*)

Konfigurer printerdatoen og klokkeslættet.

  Dato og klokkeslæt

 • Netværkstidsprotokol
  • Aktivér NTP (Til*)
  • NTP-server
  • Aktivér Godkendelse (Ingen*)

Konfigurer indstillingerne for Network Time Protocol (NTP).

Bemærkninger:

 • Aktivér Godkendelse vises kun på nogle printermodeller.
 • Når Aktivér Godkendelse er indstillet til MD5-tast, vises kun Nøgle-id og Adgangskode.

  Papirstørrelser

 • USA*
 • Metrisk

Angiv måleenheden til papirstørrelser.

Bemærk!  Det land eller område, der er valgt i den indledende opsætningsguide bestemmer indstillingen for den indledende papirstørrelse.

  Skærmens lysstyrke

 • 20–100 % (100*)

Juster displayets lysstyrke.

Bemærk!  Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.

  Skærmtimeout

 • 10-300 (60*)

Indstil den inaktive periode, der skal gå i sekunder, før displayet viser startskærmen, eller før printeren logger af en brugerkonto automatisk.

Var denne artikel nyttig?
Top