Skip to Content Information Center
Lexmark CS331

Obrázok

Položka ponukyPopis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Automaticky prispôsobiť

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Vzhľadom na obrázok sa vyberie najlepšia dostupná veľkosť papiera a nastavenie jeho orientácie.

Poznámka:  V prípade nastavenia na možnosť Zapnuté táto položka ponuky upraví nastavenia zmeny veľkosti a orientácie obrázka.

  Invertovať

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Invertovanie dvojfarebných monochromatických obrázkov.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa nevzťahuje na obrázky vo formáte GIF ani JPEG.

  Zmena veľkosti

 • Ukotviť vľavo hore
 • Prispôsobiť*
 • Ukotviť v strede
 • Prispôsobiť výšku/šírku
 • Prispôsobiť výšku
 • Prispôsobiť šírku

Obrázok sa prispôsobí veľkosti tlačenej plochy.

Poznámka:  Keď je funkcia Automaticky prispôsobiť nastavená na možnosť Zapnutá, položka Zmena veľkosti sa automaticky nastaví na možnosť Prispôsobiť.

  Orientácia

 • Na výšku*
 • Na šírku
 • Obrátene na výšku
 • Obrátene na šírku

Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.

Pomohol vám tento článok?
Top