Skip to Content Information Center
Lexmark CS331

Rozloženie

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Strany

 • Jednostranne*
 • Obojstranne

Zadajte, či tlačiť na jednej alebo oboch stranách papiera.

  Štýl preklopenia

 • Dlhý okraj*
 • Krátky okraj

Určenie toho, ktorá strana papiera (krátky alebo dlhý okraj) sa zviaže pri obojstrannej tlači.

Poznámka:  Tlačiareň v závislosti od nastavenej možnosti automaticky nastaví odsadenie tlačených údajov tak, aby tlačovú úlohu bolo možné správne zviazať.

  Prázdne strany

 • Tlač
 • Netlačiť*

Tlač prázdnych strán, ktoré sú súčasťou tlačovej úlohy.

  Zoradiť

 • Vypnuté [1,1,1,2,2,2]*
 • Zapnuté [1, 2, 1, 2, 1, 2]

Stohovanie strán tlačovej úlohy v správnom poradí najmä pri tlači viacerých kópií tlačovej úlohy.

  Oddeľovacie listy

 • Žiadne*
 • Medzi kópiami
 • Medzi úlohami
 • Medzi stranami

Vkladanie prázdnych oddeľovacích listov pri tlači.

  Zdroj oddeľovacích listov

 • Zásobník [x] (1*)

Stanovenie zdroja papiera pre oddeľovacie listy.

  Počet stránok na stranu

 • Vypnuté*
 • 2 stránky na stranu
 • 3 stránky na stranu
 • 4 stránky na stranu
 • 6 stránok na stranu
 • 9 stránok na stranu
 • 12 stránok na stranu
 • 16 stránok na stranu

Tlač obrázkov na viacerých stránkach na jednu stranu jedného listu papiera.

  Zoradenie stránok na strane

 • Vodorovne*
 • Obrátene vodorovne
 • Zvislé
 • Obrátene zvislo

Stanovenie polohy obrázkov na viacerých stránkach pri použití nastavenia Počet stránok na stranu.

Poznámka:  Umiestnenie závisí od počtu strán obrázkov na stranách a od ich orientácii na strane.

  Orientácia stránok na strane

 • Automaticky*
 • Na šírku
 • Na výšku

Stanovenie orientácie viacstranového dokumentu pri použití nastavenia Počet stránok na stranu.

  Okraje stránok na strane

 • Žiadne*
 • Plný

Pri použití nastavenia Počet stránok na stranu sa vytlačí okraj okolo obrázka každej strany.

  Kópie

 • 1 – 9999 (1*)

Stanovenie počtu kópií každej tlačovej úlohy.

  Oblasť tlače

 • Normálne*
 • Prispôsobiť strane
 • Celá strana

Nastavenie oblasti tlače na liste papiera.

Pomohol vám tento článok?
Top