Skip to Content Information Center
Lexmark CS331

PostScript

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Tlačiť chybu PS

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Tlač strany s opisom PostScript chyby.

Poznámka:  Keď sa vyskytne chyba, zastaví sa spracovanie úlohy, tlačiareň vytlačí chybové hlásenie a zvyšok tlačovej úlohy sa vypustí.

  Minimálna šírka čiary

 • 1–30 (2*)

Nastavenie minimálnej šírky ťahu.

Poznámka:  Úlohy tlačené s nastavením 4800 CQ uplatňujú polovičnú hodnotu.

  Zamknúť režim spustenia PS

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Zakázať súbor SysStart.

Poznámka:  Predvolené nastavenie sa môže líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.

  Vyhladenie obrázkov

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Vylepšenie kontrastu a ostrosti obrázkov s nízkym rozlíšením.

Poznámka:  Toto nastavenie sa neprejaví na obrázkoch s rozlíšením 300 dpi alebo vyšším.

  Časový limit čakania

 • Vypnuté
 • Povolené*

Povolenie, aby tlačiareň čakala na ďalšie údaje pred zrušením tlačovej úlohy.

  Dĺžka časového limitu čakania

 • 15–65535 (40*)

Nastavenie času v sekundách, počas ktorého bude tlačiareň čakať na ďalšie údaje, kým zruší tlačovú úlohu.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, ak je povolená možnosť Časový limit čakania.

Pomohol vám tento článok?
Top