Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Konfigurácia zásobníkov

Položka ponukyPopis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Predvolený zdroj

 • Zásobník [x] (1*)
 • Manuálny podávač papiera
 • Manuálny podávač obálok

Nastavenie zdroja papiera pre všetky tlačové úlohy.

  Veľkosť/typ papiera

 • Zásobník [x] (1*)
 • Manuálny podávač papiera
 • Manuálny podávač obálok

Stanovenie veľkosti papiera alebo typu papiera vloženého do každého zo zdrojov papiera.

  Nahradiť veľkosť

 • Vypnuté
 • Letter/A4
 • Všetky uvedené*

Nastavenie tlačiarne na nahradenie uvedenej veľkosti papiera, ak papier požadovanej veľkosti nie je vložený v žiadnom zdroji papiera.

Poznámky:

 • Nastavenie Vypnuté vyzve používateľa na vloženie papiera požadovanej veľkosti.
 • Pri nastavení Letter/A4 sa dokument veľkosti A4 vytlačí na papier veľkosti Letter, ak je vložený papier tejto veľkosti, a úlohy veľkosti Letter sa vytlačia na papier veľkosti A4, ak je vložený papier tejto veľkosti.
 • Nastavenie Všetky uvedené nahrádza nastavenie Letter/A4.
Pomohol vám tento článok?
Top