Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Export alebo import konfiguračného súboru

Konfiguračné nastavenia tlačiarne možno exportovať do textového súboru a potom tento súbor importovať do inej tlačiarne, kde sa použijú dané nastavenia.

 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
 2. V nástroji Embedded Web Server kliknite na položku Exportovať konfiguráciu alebo Importovať konfiguráciu.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 4. Ak tlačiareň podporuje aplikácie, potom postupujte takto:

  1. Kliknite na položku Aplikácie > vyberte aplikáciu > Konfigurovať.

  2. Kliknite na položku Exportovať alebo Importovať.

Pomohol vám tento článok?
Top