Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Aktualizácia firmvéru

Niektoré aplikácie vyžadujú na správne fungovanie istú minimálnu úroveň firmvéru zariadenia.

Ďalšie informácie o aktualizácii firmvéru zariadenia získate od zástupcu spoločnosti Lexmark.

 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
 2. Kliknite na položky Nastavenia > Zariadenie > Aktualizovať firmvér.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na položky Skontrolovať aktualizácie  > Súhlasím, spustiť aktualizáciu.
  • Nahrajte súbor flash.
  • Poznámka:  Ak chcete získať najnovší firmvér, prejdite na adresu www.lexmark.com/downloads a potom vyhľadajte svoj model tlačiarne.

   1. Prejdite na súbor flash.

    Poznámka:  Uistite sa, že ste rozbalili súbor zip firmvéru.

   2. Kliknite na položky Odovzdať  > Spustiť.

Pomohol vám tento článok?
Top