Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Pridávanie tlačiarní do počítača

Skôr než začnete, vykonajte jeden z týchto krokov:

  Používatelia systému Windows

 1. Pomocou počítača nainštalujte ovládač tlačiarne.

  Poznámka:  Ďalšie informácie nájdete v časti Inštalácia softvéru tlačiarne.

 2. Otvorte položku Tlačiarne a skenery a potom kliknite na položku Pridať tlačiareň alebo skener.

 3. V závislosti od pripojenia tlačiarne vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte tlačiareň zo zoznamu a kliknite na tlačidlo Pridať zariadenie.
  • Kliknite na položku Zobraziť tlačiarne s funkciou Wi‑Fi Direct, vyberte tlačiareň a potom kliknite na položku Pridať zariadenie.
  • Kliknite na možnosť Požadovaná tlačiareň nie je v zozname uvedená a potom v okne Pridať tlačiareň vykonajte nasledujúce kroky:
   1. Vyberte možnosť Pridať tlačiareň pomocou adresy TCP/IP alebo názvu hostiteľa a potom kliknite na možnosť Ďalej.

   2. Do poľa Názov hostiteľa alebo adresa IP zadajte adresu IP tlačiarne a potom kliknite na možnosť Ďalej.

    Poznámky:

    • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
    • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
   3. Vyberte ovládač tlačiarne a kliknite na tlačidlo Ďalej.

   4. Vyberte možnosť Použiť aktuálne nainštalovaný ovládač tlačiarne (odporúča sa) a potom kliknite na možnosť Ďalej.

   5. Zadajte názov tlačiarne a kliknite na možnosť Ďalej.

   6. Vyberte možnosť zdieľania tlačiarne a potom kliknite na možnosť Ďalej.

   7. Kliknite na položku Dokončiť.

  Používatelia systému Macintosh

 1. V počítači otvorte položku Tlačiarne a skenery.

 2. Kliknite na ikonu a potom vyberte tlačiareň.

 3. V ponuke Použiť vyberte ovládač tlačiarne.

  Poznámky:

  • Ak chcete použiť ovládač tlačiarne Macintosh, vyberte možnosť AirPrint alebo Secure AirPrint.
  • Ak si chcete prispôsobiť funkcie tlače, vyberte ovládač tlačiarne Lexmark. Informácie o inštalácii ovládača nájdete v časti Inštalácia softvéru tlačiarne.
 4. Pridať tlačiareň.

Pomohol vám tento článok?
Top