Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

Anslut skrivaren till ett Wi-Fi-nätverk

Obs!  Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa skrivarmodeller.

Innan du börjar ser du till att:

 • Aktiv adapter är inställd på Auto. På kontrollpanelen går du till:
 • Inställningar > Nätverk/portar > Nätverksöversikt > Aktiv adapter
 • På skrivarmodeller som inte har en pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.
 • Ethernet-kabeln är inte ansluten till skrivaren.

  Använda guiden för trådlös installation i skrivaren

  Anmärkningar:

  • De här instruktionerna gäller endast för vissa skrivarmodeller.
  • Innan du använder guiden ska du se till att skrivarens inbyggda programvara är uppdaterad. Mer information finns i Uppdatera fast programvara.
 1. På startskärmen trycker du på  > Ställ in nu.

 2. Välj ett Wi-Fi-nätverk och ange nätverkslösenordet.

 3. Tryck på Klar.

  Använda menyn Inställningar i skrivaren

 1. På kontrollpanelen går du till:

  Inställningar > Nätverk/portar > Trådlöst > Konfiguration på skrivarpanelen

  På skrivarmodeller som inte har en pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.

 2. Välj ett Wi-Fi-nätverk och ange nätverkslösenordet.

  Obs!  Om skrivarmodellen är Wi-Fi-nätverksredo visas en uppmaning om Wi-Fi-nätverkskonfiguration under den första installationen.

  Använda Lexmark Mobile Assistant

 1. Beroende på vilken mobil enhet du har hämtar du appen Lexmark Mobile Assistant från antingen Google Play eller App Store.

 2. Beroende på skrivarmodellen gör du något av följande:

  • På startskärmen trycker du på Inställningar > Nätverk/portar > Trådlöst > Konfiguration via mobilapp > Skrivar-ID.
  • På kontrollpanelen går du till:
  • Inställningar > Nätverk/portar >  > Trådlöst >  > Konfiguration via mobilapp > 
  • Följ instruktionerna på skärmen för att visa skrivar-ID:t.
  • Obs!  Skrivar-ID:t är skrivarens trådlösa nätverks-SSID.

 3. Starta appen från din mobila enhet och godkänn sedan användningsvillkoren.

  Obs!  Ge behörighet vid behov.

 4. Tryck på Anslut till skrivare > Gå till Wi-Fi-inställningar.

 5. Anslut den mobila enheten till det trådlösa nätverket.

 6. Återgå till appen och tryck sedan på Konfigurera Wi-Fi-anslutning.

 7. Välj ett Wi-Fi-nätverk och ange nätverkslösenordet.

 8. Tryck på Klar.

Var denna artikel användbar?
Top