Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

PCL

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Lettertypenaam

 • [Lijst met beschikbare lettertypen] (Courier*)

Selecteer een lettertype uit de opgegeven lettertypebron.

  Symbolenset

 • [Lijst met beschikbare symbolensets] (10U PC‑8*)

De symbolenset voor elke lettertypenaam weergeven.

Opmerking:  Een symbolenset is een set met alfabetische en numerieke tekens, interpunctie en speciale symbolen. Symbolensets ondersteunen de verschillende talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten.

  Pitch

 • 0,08-100 (10*)

Geef de pitch voor vaste (monogespatieerde) lettertypen op.

Opmerking:  Pitch heeft betrekking op het aantal niet-proportionele tekens per inch (in horizontale richting).

  Afdrukstand

 • Staand*
 • Liggend
 • Staand omgekeerd
 • Liggend omgekeerd

De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.

  Regels per pagina

 • 1–255

Geef het aantal tekstregels op voor elke pagina die is afgedrukt via de PCL® datastroom.

Opmerkingen:

 • Met dit menu-item wordt verticale escapement geactiveerd, die ervoor zorgt dat het geselecteerde aantal aangevraagde regels tussen de standaardmarges van de pagina worden afgedrukt.
 • 60 is in de V.S. de standaardinstelling. "64" is de internationale standaardinstelling.

  PCL5 Minimumlijndikte

 • 1-30 (2*)

Stel de eerste minimale lijnstukbreedte in.

Opmerking:  Taken die worden afgedrukt in 4800 CQ gebruiken de helft van de waarde.

  PCLXL Minimumlijndikte

 • 1-30 (2*)

  A4-breedte

 • 198  mm*
 • 203  mm

Hiermee stelt u de breedte in van de logische pagina voor A4-papier.

Opmerking:  Logische pagina is de ruimte op de fysieke pagina waarop de gegevens worden afgedrukt.

  Autom. HR na NR

 • Uit*
 • Aan

De printer zodanig instellen dat deze een harde return uitvoert na de opdracht voor een nieuwe regel.

Opmerking:  Een harde return is een opdracht aan de printer om de cursor te verplaatsen naar de eerste positie op dezelfde regel.

  Autom. NR na HR

 • Uit*
 • Aan

De printer voert een nieuwe regel uit na de opdracht voor een harde return.

  Lade-nr. wijzigen

 • Lade toewijzen [x]
  • Uit*
  • Geen
  • 0-201
 • Waarde handm. invoer
  • Uit*
  • Geen
  • 0-201
 • Waarde envelop (handm.)
  • Uit*
  • Geen
  • 0-201

Hiermee configureert u de printer zodanig dat deze werkt met printerstuurprogramma's of toepassingen die andere broninstellingen hebben voor de papierbron.

  Lade-nr. wijzigen

 • Fabrieksinstellingen weergeven

Geef de fabrieksinstelling weer voor elke papierbron.

  Lade-nr. wijzigen

 • Standaardinstellingen herstellen

Stel alle ladetoewijzingen weer in op de fabriekswaarden.

  Afdruktime-out

 • Uitgeschakeld
 • Ingeschakeld* [90]

Stel de printer zo in dat een afdruktaak wordt beëindigd nadat het apparaat gedurende een bepaalde tijd (in seconden) inactief is.

Opmerking:  Time-out-tijd printer verschijnt alleen op sommige printermodellen.

  Time-out-tijd printer

 • 1-255 (90*)
Was dit artikel nuttig?
Top