Skip to Content Information Center
Lexmark C3326

Lexmark C3326

Pronalaženje informacija o štampaču

Šta tražite?Pronađite to ovde

Uputstva za početno podešavanje:

 • Povezivanje štampača
 • Instaliranje softvera štampača

Pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem ili posetite http://support.lexmark.com.

Dodatno podešavanje i uputstva za upotrebu štampača:

 • Izbor i čuvanje papira i specijalnih medija
 • Umetanje papira
 • Konfigurisanje postavki štampača
 • Prikazivanje i štampanje dokumenata i fotografija
 • Podešavanje i upotreba softvera štampača
 • Konfigurisanje štampača na mreži
 • Nega i održavanje štampača
 • Rešavanje problema

Centar za informacije – Posetite http://infoserve.lexmark.com.

Video zapisi o proizvodima – Posetite http://infoserve.lexmark.com/idv/.

Pomoć za korišćenje softvera štampača

Pomoć za operativne sisteme Microsoft Windows ili Macintosh – otvorite program ili aplikaciju štampača, a zatim kliknite na Pomoć.

Kliknite na da biste prikazali informacije koje zavise od konteksta.

Napomene:

 • Pomoć se automatski instalira sa softverom štampača.
 • Zavisno od operativnog sistema, softver štampača nalazi se u fascikli programa štampača ili na radnoj površini.

Najnovije dodatne informacije, ispravke i korisnička podrška:

 • Dokumentacija
 • Preuzimanja upravljačkog programa
 • Podrška za ćaskanje uživo
 • Podrška e-poštom
 • Glasovna podrška

Posetite lokaciju http://support.lexmark.com.

Napomena:  Izaberite zemlju ili region, a zatim izaberite proizvod da biste prikazali odgovarajuću lokaciju za podršku.

Kontakt informacije podrške za vašu zemlju ili region možete da pronađete na veb lokaciji ili na štampanoj garanciji koja je isporučena sa štampačem.

Pripremite sledeće informacije kada budete kontaktirali sa korisničkom podrškom:

 • Mesto i datum kupovine
 • Tip mašine i serijski broj
 • Bezbednosne informacije
 • Regulatorne informacije
 • Informacije o garanciji
 • Ekološke informacije

Informacije o garanciji razlikuju se u zavisnosti od zemlje ili regiona:

 • U SAD – pogledajte Izjavu o ograničenoj garanciji dostavljenoj sa štampačem ili posetite lokaciju http://support.lexmark.com.
 • U drugim zemljama i regionima – pogledajte odštampanu garanciju koja je isporučena sa štampačem.

Vodič sa informacijama o proizvodu – Pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem ili posetite http://support.lexmark.com.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top