Skip to Content Information Center
Lexmark C3326

Lexmark C3326

Prilagođavanje početnog ekrana

Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

  1. Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke > Uređaj > Vidljive ikone na početnom ekranu.

  2. Izaberite ikone koje želite da se prikazuju na početnom ekranu.

  3. Primenite promene.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top