Skip to Content Information Center
Lexmark C3326

Lexmark C3326

Korišćenje kontrolne table

Štampači Lexmark C3224, Lexmark C3326, Lexmark CS331

Deo kontrolne tableFunkcija

1

Ekran

  • Prikažite poruke štampača i status potrošnog materijala.
  • Podesili štampač i upravljali njim.

2

Dugme sa strelicom nadesno

  • Prolazite kroz menije ili prelazite između ekrana i opcija menija.
  • Povećajte numeričku vrednost postavke.

3

Dugme Zaustavi ili Otkaži

Zaustavite trenutni zadatak.

4

Indikator

Proverili status štampača.

5

Dugme za izbor

  • Izaberite opciju iz menija.
  • Sačuvajte promene postavke.

6

Dugme za povratak

Vratite se na prethodni ekran.

7

Dugme sa strelicom nalevo

  • Prolazite kroz menije ili prelazite između ekrana i opcija menija.
  • Smanjite numeričku vrednost postavke.

8

Dugme za napajanje

Uključili ili isključili štampač.

Napomena:  Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.

Štampači Lexmark C3426, Lexmark CS431, Lexmark CS439

Deo kontrolne tableFunkcija

1

Dugme za napajanje

Uključili ili isključili štampač.

Napomena:  Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.

2

Dugme Početak

Pređite na početni ekran.

3

Dugme za povratak

Vratite se na prethodni ekran.

4

Dugme Pokreni

Pokrenite zadatak.

5

Indikator

Proverili status štampača.

6

Ekran

  • Prikažite poruke štampača i status potrošnog materijala.
  • Podesili štampač i upravljali njim.
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top