Skip to Content Information Center
Lexmark CS331

Konfigurácia dôverných úloh

Pri niektorých modeloch tlačiarní sa dá toto nastavenie konfigurovať len z nástroja Embedded Web Server.

  Pomocou ovládacieho panela

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek:

  Nastavenia > Zabezpečenie > Nastavenie dôvernej tlače

 2. Nakonfigurujte nastavenia.

  Prostredníctvom nástroja Embedded Web Server

 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
 2. Kliknite na položky Nastavenia > Zabezpečenie > Nastavenie dôvernej tlače.

 3. Nakonfigurujte nastavenia.

Pomohol vám tento článok?
Top