Skip to Content Information Center
Lexmark C3326

Lexmark C3326

Štampanje liste uzoraka fontova

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

    Postavke >  Izveštaji > Štampa > Odštampaj fontove

    Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite za kretanje kroz postavke.

  2. Izaberite uzorak fonta.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top