Skip to Content Information Center
Lexmark C3326

Lexmark C3326

Otkazivanje zadatka štampe

  Sa kontrolne table štampača

  Kod modela štampača sa ekranom osetljivim na dodir, uradite sledeće:

 1. Na početnom ekranu dodirnite Otkaži zadatak.

 2. Izaberite zadatak za otkazivanje.

Kod modela štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite .

  Sa računara

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:

  • Otvorite fasciklu Štampači, a zatim izaberite štampač.
  • Iz menija Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do štampača.
 2. Izaberite zadatak za otkazivanje.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top