Skip to Content Information Center
Lexmark C3326

Lexmark C3326

Konfigurisanje poverljivih zadataka

Na nekim modelima štampača ovu postavku možete da konfigurišete samo sa Embedded Web Server-a.

  Korišćenje kontrolne table

 1. Na početnom ekranu dodirnite:

  Postavke > Bezbednost > Podešavanje poverljivog štampanja

 2. Konfigurišite postavke.

  Embedded Web Server – korišćenje

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Postavke > Bezbednost > Podešavanje poverljivog štampanja.

 3. Konfigurišite postavke.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top