Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Konfigurácia oznámení o spotrebnom materiáli

 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
 2. Kliknite na položky Nastavenia > Zariadenie > Oznámenia.

 3. Z ponuky Spotrebný materiál kliknite na položku Vlastné oznámenia o spotrebnom materiáli.

 4. Vyberte oznámenie pre každý spotrebný materiál.

 5. Uložte zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top