Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Nastavenie veľkosti a typu papiera

  1. Na ovládacom paneli prejdite na:

    Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera >  vyberte zdroj papiera

    V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  2. Nastavte veľkosť a typ papiera.

Pomohol vám tento článok?
Top