Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Výber miesta pre tlačiareň

 • Ponechajte dostatok miesta na otvorenie zásobníkov, krytov a dvierok a na inštaláciu voliteľného hardvéru.
 • Tlačiareň umiestnite blízko elektrickej zásuvky.
 • POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

  POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Produkt neumiestňujte blízko vody ani vlhkých oblastí, aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

 • Uistite sa, že prúdenie vzduchu v miestnosti zodpovedá poslednej úprave normy ASHRAE 62 alebo norme technickej komisie CEN 156.
 • Zabezpečte rovný, pevný a stabilný povrch.
 • Tlačiareň by mala byť:
  • čistá, suchá a bez prachu,
  • mimo oblasti s voľnými spinkami a sponkami na papier,
  • mimo priameho prúdenia vzduchu klimatizácie, ohrievačov alebo ventilátorov,
  • mimo priameho slnečného svetla a priveľkej vlhkosti.
 • Dbajte na rozsah teploty.
 • Prevádzková teplota

  10 až 32,2 °C (50 až 90 °F)
 • Okolo tlačiarne ponechajte nasledujúci odporúčaný priestor, aby vzduch mohol správne prúdiť:
 • 1

  Horná strana

  101 mm (4 palce)

  2

  Zadná strana

  102 mm (4 palce)

  3

  Pravá strana

  76 mm (3 palce)

  4

  Predná strana

  76 mm (3 palce)

  5

  Ľavá strana

  76 mm (3 palce)
Pomohol vám tento článok?
Top