Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Používanie originálnych súčastí a spotrebného materiálu Lexmark

Tlačiareň Lexmark funguje najlepšie s originálnymi súčasťami a spotrebným materiálom Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán môže ovplyvniť výkonnosť, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej tlačových súčastí. Môže mať vplyv aj na pokrytie záruky. Záruka nepokrýva poškodenie spôsobené používaním súčastí a spotrebného materiálu tretích strán. Všetky indikátory životnosti sú určené na fungovanie so súčasťami a spotrebným materiálom Lexmark a ak sa používajú súčasti a spotrebný materiál tretích strán, môžu sa správať nepredvídateľne. Používanie tlačových súčastí po určenej životnosti môže poškodiť tlačiareň Lexmark alebo jej priradené súčasti.

Výstraha – Riziko poranenia:  Spotrebný materiál a súčasti bez zmluvy o programe vrátenia môžu byť obnovené a repasované. Záruka výrobcu sa však nevzťahuje na škody spôsobené neoriginálnymi spotrebnými materiálmi alebo súčasťami. Obnovenie nastavenia počítadiel pre spotrebný materiál alebo súčiastky bez správneho repasovania môže poškodiť tlačiareň. Po obnovení nastavení počítadla spotrebného materiálu alebo súčiastok môže tlačiareň zobrazovať chybové hlásenie, ktoré označuje prítomnosť obnovenej položky.

Pomohol vám tento článok?
Top