Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Výmena tlačovej kazety

  Poznámka:  Ak je zásobník vysunutý, pred výmenou kazety ho vyberte.

 1. Otvorte predné dvierka a pevne ich zatlačte nadol.

 2. Vytiahnite zásobník tlačových kaziet.

 3. Vyberte použitú náplň tlačiarne.

 4. Vybaľte novú tlačovú kazetu.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nevystavujte spodnú stranu tlačovej kazety priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa spodnej strany tlačovej kazety. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 5. Vložte novú tlačovú kazetu.

 6. Vložte zásobník tlačových kaziet a zatvorte dvierka.

Pomohol vám tento článok?
Top