Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Tlač z profilu konektora Cloud

  1. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla Kopírovanie preukazov.

  2. Vyberte poskytovateľa služby Cloud a potom vyberte profil.

    Poznámka:  Viac informácií o vytvorení profilu konektora Cloud nájdete v časti Vytvorenie profilu konektora Cloud.

  3. Dotknite sa položky Tlač a potom vyberte požadovaný súbor.

    V prípade potreby upravte nastavenia.

    Poznámka:  Vyberte súbor, ktorý je podporovaný.

  4. Vytlačte dokument.

Pomohol vám tento článok?
Top