Skip to Content Information Center
Lexmark C3326

Lexmark C3326

Povezivanje štampača na Wi‑Fi mrežu

Napomena:  Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Proverite da li je Aktivni adapter podešen na Automatski. Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.

  Korišćenje kontrolne table

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću table štampača

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.

 2. Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

 3. Napomena:  Za modele štampača sa podrškom za Wi‑Fi povezivanje, tokom početnog podešavanja pojavljuje se upit za podešavanje Wi‑Fi mreže.

  Korišćenje aplikacije Lexmark Mobile Assistant

 1. U zavisnosti od mobilnog uređaja, preuzmite aplikaciju Lexmark Mobile Assistant iz Google Play prodavnice ili onlajn prodavnice App Store.

 2. U zavisnosti od modela štampača, uradite jedno od sledećeg:

  • Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje > ID štampača.
  • Sa kontrolne table dođite do stavke:
  •  > Mreža portovi >  > Bežično >  > Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje > 
  • Pratite uputstva na ekranu da biste pregledali ID štampača.
  • Napomena:  ID štampača je SSID bežične mreže štampača.

 3. Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvatite uslove korišćenja usluge.

  Napomena:  Ako je potrebno, dajte dozvole.

 4. Dodirnite Poveži na štampač > Idite na Wi-Fi postavke.

 5. Povežite mobilni uređaj na bežičnu mrežu štampača.

 6. Vratite se na aplikaciju i zatim dodirnite Podešavanje Wi-Fi mreže

 7. Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

 8. Dodirnite Gotovo.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top