Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti prostredníctvom WPS (Wi-Fi Protected Setup – nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi)

Poznámka:  Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarní.

Pred začatím skontrolujte nasledujúce:

 • Prístupový bod (bezdrôtový smerovač) je certifikovaný pre WPS alebo kompatibilný s WPS. Ďalšie informácie získate v dokumentácii k prístupovému bodu.
 • V tlačiarni je nainštalovaný adaptér bezdrôtovej siete. Ďalšie informácie získate v návode k adaptéru.
 • Aktívny adaptér je nastavený na možnosť Automaticky. Na ovládacom paneli prejdite na položky:
 • Nastavenia > Sieť/porty > Prehľad siete > Aktívny adaptér
 • V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  Metóda stlačenia tlačidla

 1. Na ovládacom paneli prejdite na položky:

  Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > WPS > Spustiť metódu stlačenia tlačidla

  V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

 2. Postupujte podľa pokynov na displeji.

  Metóda osobného identifikačného čísla (PIN)

 1. Na ovládacom paneli prejdite na položky:

  Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > WPS > Spustiť metódu PIN

  V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

 2. Skopírujte osemčíselný kód WPS PIN.

 3. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP vášho prístupového bodu.

  Poznámky:

  • Ak chcete zistiť IP adresu, pozrite si dokumentáciu k prístupovému bodu.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
 4. Otvorte nastavenia WPS. Ďalšie informácie získate v dokumentácii k prístupovému bodu.

 5. Zadajte osemčíselný kód PIN a uložte zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top