Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Printers toevoegen aan een computer

Voer een van de volgende handelingen uit voordat u begint:

  Voor Windows-gebruikers

 1. Installeer het printerstuurprogramma vanaf een computer.

  Opmerking:  Zie De printersoftware installeren voor meer informatie.

 2. Open Printers en scanners en klik vervolgens op Een printer of scanner toevoegen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van de printerverbinding:

  • Selecteer een printer in de lijst en klik op Apparaat toevoegen.
  • Klik op Wi-Fi Direct-printers weergeven, selecteer een printer en klik vervolgens op Apparaat toevoegen.
  • Klik op De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst en ga als volgt te werk in het venster Printer toevoegen:
   1. Selecteer Een printer met behulp van een TCP/IP-adres of hostnaam toevoegen en klik op Volgende.

   2. Typ in het veld Hostnaam of IP-adres het IP-adres van de printer en klik op Volgende.

    Opmerkingen:

    • Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
    • Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
   3. Selecteer een printerstuurprogramma en klik op Volgende.

   4. Selecteer Het momenteel geïnstalleerde printerstuurprogramma gebruiken (aanbevolen) en klik op Volgende.

   5. Typ een printernaam en klik op Volgende.

   6. Selecteer een deeloptie voor de printer en klik op Volgende.

   7. Klik op Voltooien.

  Voor Macintosh-gebruikers

 1. Open Printers en scanners op een computer.

 2. Klik op en selecteer een printer.

 3. Selecteer een printerstuurprogramma in het menu Gebruiken.

  Opmerkingen:

  • Als u de Macintosh-printerstuurprogramma wilt gebruiken, selecteert u AirPrint of Secure AirPrint.
  • Als u aangepaste afdrukfuncties wilt gebruiken, selecteert u het printerstuurprogramma van Lexmark. Zie De printersoftware installeren voor het installeren van het stuurprogramma.
 4. Voeg de printer toe.

Was dit artikel nuttig?
Top