Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Rengjøre hentevalshjulene

 1. Slå av skriveren.

 2. Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.

 3. Åpne frontdekselet, og skyv det ned.

 4. Trekk ut blekkpatronskuffen.

 5. Hvis du vil unngå at toner kommer på avveie, legger du et papirark øverst i blekkpatronskuffen før du setter inn skuffen.

 6. Lukk frontdekselet.

 7. Ta ut skuffen.

 8. Ta ut oppsamlingsflasken for toner.

  Merk:  Sett flasken i oppreist stilling for å unngå søl.

 9. Legg skriveren på siden.

 10. Fjern hentevalshjulene.

 11. Påfør isopropylalkohol på en myk klut som ikke loer, og tørk deretter av hentevalshjulene.

 12. Sett inn hentevalshjulene.

 13. Sett skriveren tilbake på plass, og sett inn toneroppsamlingsflasken.

 14. Sett inn skuffen.

 15. Åpne frontdekselet, og skyv det ned.

 16. Trekk ut blekkpatronskuffen.

 17. Fjern papiret, og sett inn blekkpatronskuffen.

 18. Lukk frontdekselet.

 19. Koble strømledningen til skriveren og deretter til stikkontakten.

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

 20. Slå på skriveren.

Var denne artikkelen nyttig?
Top