Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

Konfigurera Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct är en Wi-Fi-baserad peer-to-peer-teknik som gör det möjligt för trådlösa enheter att ansluta direkt till en skrivare med Wi-Fi Direct aktiverat utan att använda en åtkomstpunkt (trådlös router).

 1. På kontrollpanelen går du till:

  Inställningar > Nätverk/portar > Wi-Fi Direct

  På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.

 2. Konfigurera inställningarna.

  • Aktivera Wi-Fi Direct – Gör det möjligt för skrivaren att sända sitt eget Wi-Fi Direct-nätverk.
  • Wi-Fi Direct-namn – Ger Wi-Fi Direct-nätverket ett namn.
  • Wi-Fi Direct-lösenord – Tilldelar ett lösenord för att upprätta trådlös säkerhet när peer-to-peer-anslutningen används.
  • Visa lösenord på inställningssidan – Visar lösenordet på Sida för nätverksinställningar.
  • Godkänn automatiskt tryckknappsförfrågan – Gör så att skrivaren godkänner anslutningsförfrågningar automatiskt.
  • Obs!  Det är inte säkert att godkänna tryckknappsbegäran automatiskt.

 3. Anmärkningar:

  • Som standard visas inte lösenordet för Wi-Fi Direct-nätverket på skrivarens display. Om du vill visa lösenordet aktiverar du ikonen för att visa lösenord. Från kontrollpanelen går du till Inställningar > Säkerhet > Övrigt > Aktivera Visa lösenord/PIN-kod.
  • Om du vill veta lösenordet för Wi-Fi Direct-nätverket utan att visa det på skrivarens display går du till Inställningar > Rapporter > Nätverk > Sida för nätverksinställningar från kontrollpanelen.
Var denna artikel användbar?
Top