Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Pripojenie mobilného zariadenia k tlačiarni

Pred pripojením mobilného zariadenia sa uistite, že je nakonfigurovaná funkcia Wi‑Fi Direct. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia funkcie Wi-Fi Direct.

  Pripojte sa pomocou funkcie Wi-Fi Direct

  Poznámka:  Tieto pokyny sa vzťahujú len na mobilné zariadenia so systémom Android.

 1. Z mobilného zariadenia prejdite do ponuky nastavení.

 2. Povoľte sieť Wi‑Fi a potom ťuknite na funkciu Wi‑Fi Direct.

 3. Vyberte názov tlačiarne v sieti Wi-Fi Direct.

 4. Potvrďte pripojenie na ovládacom paneli tlačiarne.

  Pripojenie pomocou siete Wi‑Fi

 1. Z mobilného zariadenia prejdite do ponuky nastavení.

 2. Ťuknite na položku Wi-Fi a potom vyberte názov tlačiarne v sieti Wi‑Fi Direct.

  Poznámka:  Pred názov siete Wi-Fi Direct sa pridá reťazec DIRECT-xy (kde x a y sú dva náhodné znaky).

 3. Zadajte heslo siete Wi‑Fi Direct.

Pomohol vám tento článok?
Top