Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Beveiligde taken configureren

  Het bedieningspaneel gebruiken

 1. Ga vanaf beginscherm naar Instellingen > Beveiliging > Instellingen beveiligd afdrukken.

 2. Configureer de instellingen.

  Embedded Web Server gebruiken

 1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

  Opmerkingen:

  • Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
  • Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
 2. Klik op Instellingen > Beveiliging > Instellingen beveiligd afdrukken.

 3. Configureer de instellingen.

GebruikAan

Max. ongeldige PIN

Instellen hoe vaak een ongeldige pincode kan worden ingevoerd.

Opmerking:  Wanneer het limiet is bereikt, worden de afdruktaken voor de betreffende gebruikersnaam verwijderd.

Vervaltijd beveiligde taak

Een vervaltijd voor vertrouwelijke afdruktaken instellen.

Opmerking:  Vertrouwelijke taken in de wachtrij worden opgeslagen in de printer tot ze handmatig worden vrijgegeven of verwijderd.

Verlooptijd voor herhaalde taken

De verlooptijd instellen voor een afdruktaak die u wilt herhalen.

Opmerking:  Herhaalde afdruktaken in de wachtrij worden in het printergeheugen vastgehouden om nogmaals te worden afgedrukt.

Verlooptijd voor gecontroleerde taken

De verlooptijd instellen voor het afdrukken van een exemplaar van een taak zodat u de kwaliteit kunt controleren voordat u de resterende exemplaren afdrukt.

Opmerking:  Gecontroleerde taken drukken één exemplaar af zodat u kun controleren of dit naar wens is, voordat u de overige exemplaren afdrukt.

Verlooptijd voor gereserveerde taken

De verlooptijd instellen voor taken die u op de printer wilt opslaan om later af te drukken.

Opmerking:  Gereserveerde taken in de wachtrij worden automatisch verwijderd na afdrukken.

Alle taken verplicht in wachtrij plaatsen

Instellen dat de printer alle afdruktaken in de wachtrij plaatst.

Dubbele documenten bewaren

Stel de printer in om alle documenten met dezelfde bestandsnaam af te drukken.

Was dit artikel nuttig?
Top