Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Stoppa fax

Obs!  Se till att faxen har konfigurerats. Mer information finns i Ställa in skrivaren för att faxa.

  1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

    Anmärkningar:

    • Visa skrivarens IP-adress på skrivarens startskärm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
    • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
  2. Klicka på Inställningar > Fax > Faxinställning > Inställningar för att ta emot fax > Stoppa fax.

  3. Välj ett läge.

  4. Verkställ ändringarna.

Var denna artikel användbar?
Top