Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Vidarebefordra ett fax

Obs!  Se till att faxen har konfigurerats. Mer information finns i Ställa in skrivaren för att faxa.

 1. Använda en destinationsgenväg.

  1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

   Anmärkningar:

   • Leta efter skrivarens IP-adress på startskärmen. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
   • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
  2. Klicka på Genvägar > Lägg till genväg.

  3. Välj en genvägstyp och konfigurera sedan inställningarna.

   Obs!  Anteckna genvägsnumret.

  4. Verkställ ändringarna.

 2. Klicka på Inställningar > Fax > Faxinställning > Inställningar för att ta emot fax > Administratörskontroller.

 3. Välj Vidarebefordra eller Skriv ut och vidarebefordra på menyn Vidarebefordrar fax.

 4. Välj destinationstyp och ange sedan genvägsnumret på menyn Vidarebefordra till.

 5. Verkställ ändringarna.

Var denna artikel användbar?
Top