Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Skanna till en FTP-server med hjälp av en genväg

 1. Skapa en FTP-genväg.

  1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

   Anmärkningar:

   • Leta efter skrivarens IP-adress på startskärmen. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
   • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
  2. Klicka på Genvägar > Lägg till genväg.

  3. På menyn Genvägstyp väljer du FTP och konfigurerar sedan inställningarna.

  4. Verkställ ändringarna.

 2. Placera ett originaldokument i den automatiska dokumentmatarens magasin eller på skannerglaset.

 3. På startskärmen trycker du på Genvägar > FTP

 4. Välj genvägen.

Var denna artikel användbar?
Top