Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

  Voor Windows-gebruikers

 1. Open het gewenste document en klik op Bestand > Afdrukken.

 2. Selecteer een printer en klik vervolgens op Eigenschappen, Voorkeuren, Opties of Instellen.

 3. Klik op Afdruk- en wachttaken.

 4. Selecteer Afdrukken en wachten gebruiken en wijs vervolgens een gebruikersnaam toe.

 5. Selecteer de soort afdruktaak (Vertrouwelijk, Herhaald, Gereserveerd of Gecontroleerd).

  Als u Vertrouwelijk selecteert, beveiligt u de afdruktaak met een persoonlijk identificatienummer (pincode).

 6. Klik op OK of Afdrukken.

 7. Geef de afdruktaak vrij vanaf het beginscherm van de printer.

  • Raak voor vertrouwelijke afdruktaken Taken in wacht aan >  selecteer uw gebruikersnaam > Vertrouwelijk >  voer de pincode in >  selecteer de afdruktaak >  configureer de instellingen > Afdrukken.
  • Raak voor andere afdruktaken Taken in wacht aan >  selecteer uw gebruikersnaam >  selecteer de afdruktaak >  configureer de instellingen > Afdrukken

  Voor Macintosh-gebruikers

  AirPrint gebruiken

 1. Open het gewenste document en klik op Archief > Druk af.

 2. Selecteer een printer en ga naar het menu Afdrukstand. Kies in het vervolgkeuzemenu Afdrukken met pincode.

 3. Schakel Afdrukken met PIN in en voer vervolgens een viercijferige pincode in.

 4. Klik op Afdrukken.

 5. Geef de afdruktaak vrij vanaf het beginscherm van de printer. Raak Taken in wacht aan >  selecteer uw gebruikersnaam > Vertrouwelijk >  voer de pincode in >  selecteer de afdruktaak > Afdrukken.

  Het printerstuurprogramma gebruiken

 1. Open het gewenste document en klik op Archief > Druk af.

 2. Selecteer een printer en ga naar het menu Afdrukstand. Kies in het vervolgkeuzemenu Afdruk- en wachttaken.

 3. Kies Vertrouwelijk afdrukken en voer vervolgens een viercijferige pincode in.

 4. Klik op Afdrukken.

 5. Geef de afdruktaak vrij vanaf het beginscherm van de printer. Tik op Onderbroken taken >  selecteer de naam van uw computer > Vertrouwelijk > selecteer de afdruktaak >  voer de pincode in > Afdrukken.

Was dit artikel nuttig?
Top