Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Tlačiareň sa nepodarilo pripojiť k sieti Wi‑Fi

AkciaÁnoNie

Krok  1

Skontrolujte, či je položka Aktívny adaptér nastavená na možnosť Automaticky.

Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Nastavenie >  > Sieť/porty > Prehľad siete >  > Aktívny adaptér >  > Automaticky.

Môže sa tlačiareň pripojiť k sieti Wi-Fi?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 2.

Krok  2

Skontrolujte, či je vybratá správna sieť Wi‑Fi.

Poznámka:  Niektoré smerovače môžu zdieľať predvolený identifikátor SSID.

Pokúšate sa pripojiť k správnej sieti Wi‑Fi?

Prejdite na krok 4.

Prejdite na krok č. 3.

Krok  3

Pripojte sa k správnej sieti Wi‑Fi. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie tlačiarne k sieti Wi-Fi.

Môže sa tlačiareň pripojiť k sieti Wi-Fi?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 4.

Krok  4

Skontrolujte zabezpečený bezdrôtový režim.

Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > Zabezpečený bezdrôtový režim.

Je zvolený správny zabezpečený bezdrôtový režim?

Prejdite na krok 6.

Prejdite na krok č. 5.

Krok  5

Zvoľte správny zabezpečený bezdrôtový režim.

Môže sa tlačiareň pripojiť k sieti Wi-Fi?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 6.

Krok  6

Skontrolujte, či ste zadali správne heslo siete.

Poznámka:  Berte do úvahy medzery, čísla a veľké písmená v hesle.

Môže sa tlačiareň pripojiť k sieti Wi-Fi?

Problém je vyriešený.

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Pomohol vám tento článok?
Top