Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Čistenie dotykovej obrazovky

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Skôr než budete pokračovať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a z tlačiarne odpojte všetky káble, aby ste sa pri čistení vonkajších častí tlačiarne vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom.

 1. Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.

 2. Navlhčenou mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite dotykovú obrazovku.

  Poznámky:

  • Nepoužívajte čistiace prostriedky ani saponáty, pretože by mohli poškodiť dotykovú obrazovku.
  • Po čistení sa uistite, že je dotyková obrazovka suchá.
 3. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

Pomohol vám tento článok?
Top