Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Det går inte att skanna till en nätverksmapp

ÅtgärdJaNej

Steg % s

 1. Skapa en genväg för nätverksmapp.

 2. Skanna ett dokument med hjälp av genvägen. Mer information finns i Skanna till en nätverksmapp med hjälp av en genväg.

Går det att skanna dokumentet och spara det i en nätverksmapp?

Problemet är löst.

Gå till steg 2.

Steg % s

Kontrollera sökvägen till och formatet för nätverksmappen. Exempel: //servervärdnamn/mappnamn/sökväg, där servervärdnamn är en fullständigt kvalificerad domän eller en IP-adress.

Är sökvägen till och formatet för nätverksmappen korrekta?

Gå till steg 3.

Gå till steg 4.

Steg % s

Kontrollera att du har skrivbehörighet för nätverksmappen.

Går det att skanna dokumentet och spara det i en nätverksmapp?

Problemet är löst.

Gå till steg 4.

Steg % s

Uppdatera genvägen till nätverksmappen.

 1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • Leta efter skrivarens IP-adress på startskärmen. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Klicka på Genvägar och välj en genväg.

  Obs!  Om du har flera genvägstyper väljer du Nätverksmapp.

 3. Ange sökvägen till nätverksmappen i fältet Delningssökväg.

  Anmärkningar:

  • Om delningssökvägen är \\servervärdnamn\mappnamn\sökväg skriver du //servervärdnamn/mappnamn/sökväg.
  • Skriv delningssökvägen med snedstreck.
 4. Välj autentiseringsmetod på menyn Autentisering.

  Obs!  Om Autentisering är angett till Använd det tilldelade användarnamnet och lösenordet anger du dina inloggningsuppgifter i fälten Användarnamn och Lösenord.

 5. Klicka på Spara.

Går det att skanna dokumentet och spara det i en nätverksmapp?

Problemet är löst.

Gå till steg 5.

Steg % s

Kontrollera att skrivaren och nätverksmappen är anslutna till samma nätverk

Går det att skanna dokumentet och spara det i en nätverksmapp?

Problemet är löst.

Kontakta kundsupport.

Var denna artikel användbar?
Top